Walang Iwanan – Song and Lyrics by 6cyclemind

0
59

Discover the poetic beauty in ‘Walang Iwanan’ by 6cyclemind. This lyric breakdown takes you on a journey through the artist’s thoughts, emotions, and the story they aim to tell. From clever metaphors to evocative imagery, we delve into the nuances that make this song a lyrical masterpiece. Whether you’re a fan of 6cyclemind or a lover of well-crafted words, our detailed analysis will give you a deeper understanding and appreciation of this song.

Walang iwanan kahit saan ka pa mapadpad
Walang iwanan kahit kailanma’y ‘di mag-iisa

May problema ba kaibigan
Huwag mo na sanang isipin na ika’y nag-iisa
Kahit nagagalit na ang lahat sa iyo
Kahit nagdududa na ang nasa paligid mo

Walang iwanan kahit saan ka pa mapadpad
Walang iwanan kahit kailanma’y di mag-iisa
Dahil ika’y kasama

May problema ba kaibigan
Huwag kang mag-atubili na ako’y lapitan
Di mo naman kailangang mag-alala
Andito lang ako para umalalay

Walang iwanan at kahit saan ka pa mapadpad
Walang iwanan at kahit kailanma’y di mag-iisa
Dahil ika’y kasama

Walang iwanan walang iwanan
Walang iwanan walang iwanan
Walang iwanan walang iwanan
Walang iwanan walang iwanan

Walang iwanan at kahit saan ka pa mapadpad
Walang iwanan at kahit kailanma’y di mag-iisa

Walang iwanan walang iwanan
Kaibigan
Kaibigan
Kaibigan
Kaibigan
Kaibigan